Povlačenje određenih serija Kinder proizvoda

08. april 2022.

 Uslijed informacija koje su se pojavile na tržištu, a tiču se kvaliteta Kinder proizvoda, Ferrero kompanija donijela je odluku o povlačenju određenih serija proizvoda. Kinder proizvodi, prilikom uvoza i redovne procedure uzorkovanja koja podrazumijeva nasumično testiranje proizvoda, prošli su sve inspekcijske testove, takođe, prema našim saznanjima nisu registrovani slučajevi zaraženih potrošača.

Izuzetno nam je važan kvalitet proizvoda, a zadovoljstvo potrošača je naš prioritet, iz toga razloga donijeta je odluka o dobrovoljnom povlačenju serija proizvoda Kinder Schoko- bons. Povlačenje se odnosi isključivo na dolje navedene LOT brojeve koji su utisnuti na poleđini ambalaže.

 

LOT : L328RZD-MI

Kinder Schoco Bons 46gr

LOT : L328RZD-MI

 

Kinder Schoco bons 125gr

Kinder Schoco Bons 125gr

LOT:  L005L03

LOT:  L302R03

LOT:  L307R03

LOT:  L313R03

LOT:  L328R03

 

Svi ostali Ferrero proizvodi, uključujući sve Kinder proizvode, kao i druge serije proizvoda Kinder Schoco bons bezbjedni su za konzumaciju.

Preporučujemo svim potrošačima koji posjeduju artikle sa navedenim LOT brojevima, da ih ne konzumiraju. Proizvode je potrebno sačuvati i kontaktirati Ferrero korisnički servis na e-mail adresu: 

potrosacki-servis@ferrero-com