Distributivni centri

Distributivni centri

DMD Delta svoje poslovanje obavlja preko razgranate mreže i prateće infrastrukture, a poslovanje se realizuje preko distributivnog centra u Podgorici.

Na teritoriji Srbije, distributivni centri su regionalno raspoređeni i nalaze se u Staroj Pazovi, Novom Sadu, Čačku i Nišu.