O nama
 

Kvalitet

Kvalitet

DMD Delta kontinuirano ulaže u razvoj i osavremenjavanje tehnoloških procesa, opreme i kadrova, sa ciljem unapređenja kvaliteta usluga.

2018. godine uveden je integrisani sistem upravljanja kvalitetom i HACCP sistem prema standardima ISO 9001:2015. Osim toga, uspješno je završen proces sertifikacije prema zahtjevima standarda IFS Logistics 2.2, čime se DMD Delta svrstala kao prva kompanija u Crnoj Gori koje posjeduju ovaj sertifikat. Sertifikaciju sistema kvaliteta obavila je renomirana sertifikaciona kuća TMS CEE.

Pomenutim sertifikatima i standardom obezbijeđuje se kontrola svih logisitičkih usluga u vezi sa kvalitetom i bezbjednošću prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a dobijen sertifikat potvrđuje da se sistemi menadžementa kvalitetom i bezbjednošću proizvoda u kompletnom lancu snabdijevanja adekvatno dokumentuju, preimenjuju, održavaju i poboljšavaju.

IFS Logistics standard prihvaćen je od strane Globalne inicijative za bezbjednost hrane - GFSI (Global Food Safety Initiative) - organizacije koju čine najveći svjetski proizvođači, trgovci i distributeri hrane.

Kompaniji je 2019. godine dodijeljen i sertifikat poslovne izvrsnosti za 2018. godinu. Serfitikat se dodjeljuje kompanijama na osnovu izuzetnih poslovnih rezultata od strane Solvent Rating-a Crne Gore.