DMD DELTA na 13. mjestu "100 najvećih" srednjih preduzeca po prihodu u Crnoj Gori

04. septembar 2020.

U Crnoj Gori po treći put realizovan projekat "100 najvećih" čiji je organizator BI Communication.

Kompanije su rangirane no osnovu rezultata koje su postigle u 2019. godini.

Kriterijumi za rangiranje na listama "100 najvećih" su rangiranje po veličini, po prihodu, neto dobiti i po prosječnom broju zaposlenih.

Na rang listi "100 najvećih" srednjih preduzeća rangiranih po prihodu DMD DELTA se nalazi na 6.mjestu.

Na rang listi "100 najvećih" srednjih preduzeća rangiranih po dobiti DMD DELTA se nalazi na 43.mjestu.

U sektoru trgovine koja je tradicionalno najmasovnija poslovna oblast u Crnoj Gori , prema podacima iz 2019.godine, kompanija DMD DELTA se nalazi na 13.mjestu.

Podatke za rangiranje obezbijedio je BI Consulting.