Uručeni sertifikati prvoj generaciji Mladih Lidera

Uručeni sertifikati prvoj generaciji Mladih Lidera

03. septembar 2020.

Talent program ima za cilj zapošljavanje mladih bez iskustva koji tokom jedne godine prolaze do 3 različite rotacije u okviru kompanije u skladu sa njihovim željama i potrebama kompanije.  Aleksandra je imala prilike da uči u sektoru finansija i brendinga, Aleksandar je svoju godinu proveo u prodaji kao i Tomislav dok je Nikola bio podrška sektoru finansija.

Želimo svima uspješne karijere!

Više o samom projektu Mladi lideri možete ponaći na www.mladilideri.rs